Υπηρεσίες

Η Εταιρεία μας είναι και η ίδια εγγεγραμμένη στο μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών με τον αριθμό -49-  και σε συνδυασμό με το ευρύ πανελλαδικά δίκτυο Πιστοποιημένων Εκτιμητών που διαθέτει, διασφαλίζει την άμεση και έγκυρη εκτίμηση εμπορικών αξιών ακινήτων σε όλη την Επικράτεια συντάσσοντας σχετική Έκθεση Εκτίμησης.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται πανελλαδικά από την Εταιρεία μας είναι στους εξής τομείς:

  • Αγοραπωλησίες ακινήτων
  • Εκμισθώσεις ακινήτων
  • Εργασίες ανακατασκευής - ανακαίνισης - διακόσμησης διαμερισμάτων, μεζονετών, εξοχικών κατοικιών, κήπων, καταστημάτων και επαγγελματικών χώρων
  • Σχεδιασμός πλάνου πώλησης – εκμίσθωσης ακινήτου και επενδυτικός σχεδιασμός για το ακίνητο σας

 

Αξιοποιήστε την εμπειρία μας για την διευθέτηση και λήψη των επενδυτικών σας αποφάσεων. Τα στελέχη και το δίκτυο συνεργατών της Εταιρείας μας θα αναλάβουν να σας παρουσιάσουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο δράσης ενώ θα αναλάβουν να βρουν για εσάς τα ακίνητα  εκείνα που πληρούν τις προϋποθέσεις των κριτηρίων αναζήτησης που θέτετε και θα  εκπονήσουν τον σχεδιασμό της πώλησης - εκμίσθωσης του.

Ανάμεσα στα εκατοντάδες ακίνητα που διαχειρίζεται η Εταιρεία μας αλλά και την πολυετή εμπειρία στο χώρο, οι επενδυτικές ευκαιρίες, η διαθεσιμότητα και η ποικιλία των ακινήτων θα καλύψουν με βεβαιότητα κάθε σας ανάγκη.

  

ΕΥΡΕΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

  • Έλεγχος τίτλων μέχρι την ολοκλήρωση της αγοράς σε:

  Υποθηκοφυλακεία

Κτηματολογικά γραφεία

  • Εκτίμηση ακινήτων προσφέροντας  υπηρεσίες μηχανικών οι οποίοι έχουν βαθιά γνώση του αντικειμένου και πολυετή εμπειρία

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

  • Εντοπισμός και επιτόπια αυτοψία ακίνητης περιουσίας
  • Σύνταξη υπολογιστικού φύλλου αντικειμενικής αξίας
  • Έντυπη αναφορά της πραγματικής κατάστασης με λήψη φωτογραφιών και έλεγχο στα αρμόδια Πολεοδομικά γραφεία ή υπηρεσίες του Δήμου με προσκόμιση των σχετικών εγγράφων και σχεδίων (Άδεια οικοδομής, τοπογραφικό διάγραμμα, κατόψεις ορόφων, νομιμοποίηση αυθαιρέτων κτλ).
  • Έκθεσης Εκτίμησης Εμπορικής αξίας ακινήτου, σύμφωνα με ευρωπαϊκά ή διεθνή αναγνωρισμένα εκτιμητικά πρότυπα (Συγκριτικών στοιχείων, Υπολειμματικής αξίας, Κόστους αντικατάστασης, Προσόδου - Κέρδους, Αντιπαροχής, DCF).

Εάν έχετε ερωτήσεις - επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.